Home

Welkom op de site van NVRII, de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (Netherlands Association for Comparative and International Insolvency Law). Ondernemingen en particulieren hebben vaak buitenlandse vermogensbestanddelen, aandeelhouders, financiers, dochterbedrijven of debiteuren. Bij een reorganisatie, grensoverschrijdende verhuizing of zetelverplaatsing, turnaround of insolventie neemt regelgeving en rechtspraak een telkens belangrijker plaats in. Bij de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht komt dit rechtsgebied in brede zin aan de orde.

Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht