Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht

Activiteiten

Hieronder vindt u de aankomende activiteiten van de NVRII. Klik op de activiteiten voor meer informatie. Vanwege facilitaire redenen is voor al onze activiteiten inschrijving verplicht. Inschrijving is alleen mogelijk via de aan de leden gezonden uitnodiging met link of via het secretariaat. In het laatste geval verzoeken wij u om het volgende te vermelden: de activiteit, naam, organisatie, functie, emailadres en telefoonnummer. 

NVRII-SSR Conferentie Grensoverschrijdende insolventie: rechterlijke samenwerking

De Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) organiseert op 25 juni 2012 in samenwerking met de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) de conferentie “Cross-border insolvency: Practical Topics and Judicial Cooperation”. De bijeenkomst biedt een overzicht van de meest saillante praktische verschillende in de behandeling van insolventiezaken in de wetgeving van de landen om ons heen. Daarnaast worden belangrijke beginselen en best practices in zaken met internationale implicaties voor rechters besproken.

Sprekers zijn onder meer Edward Bailly (Circuit Judge, London), Tony Huydecoper (A-G Hoge Raad), Rosa Jansen (SSR), Mincke Melissen (rechtbank Amsterdam), Ilse Renap (Hof van Beroep Antwerpen), Elizabeth Stong (U.S. Bankruptcy Court, Eastern District of New York), Heinz Vallender (rechtbank Keulen) en Bob Wessels (Universiteit Leiden). Mede mogelijk gemaakt door het Eurinfra-project, de Raad voor de Rechtspraak en het International Insolvency Institute (III).

Praktische informatie:
Tijd: maandag 25 juni 2012, van 13.30 tot 17.15 uur
Plaats: Rechtbank Amsterdam, Parnassusweg 126-128, 1076 AV Amsterdam
Voertaal: Engels
Toegang: voor rechters en voor leden NVRII gratis; niet-leden: € 150.
Programma: zie hier
Voor studenten of promotieonderzoekers die gemotiveerd kunnen aangeven in het
onderwerp geïnteresseerd te zijn, zijn vier vrijplaatsen gereserveerd.
Te behalen opleidingspunten: 2.

Om facilitaire redenen is inschrijving verplicht. Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 20 juni via de SSR-Servicedesk: SSRservicedesk@ssr.nl, waarnaar ook opgaven van deelname en verzoeken voor een vrijplaats kunnen worden gericht onder vermelding van ‘Conferentie 25 juni Rechtbank Amsterdam’, naam, organisatie, functie, adres en telefoonnummer.