Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht

Activiteiten

Hieronder vindt u de aankomende activiteiten van de NVRII. Klik op de activiteiten voor meer informatie. Vanwege facilitaire redenen is voor al onze activiteiten inschrijving verplicht. Inschrijving is alleen mogelijk via de aan de leden gezonden uitnodiging met link of via het secretariaat. In het laatste geval verzoeken wij u om het volgende te vermelden: de activiteit, naam, organisatie, functie, emailadres en telefoonnummer. 

NVRII-HCFR Conferentie Herstel en afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen


Op donderdag 23 mei 2013 van 09.30 - 17.00 organiseren de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) en het Hazelhoff Centrum voor Financieel Recht (Universiteit Leiden) een conferentie over het actuele thema herstel en afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. Het door de Europese Commissie in juni 2012 gepubliceerde voorstel voor een richtlijn  staat centraal. Sprekers uit een zevental landen geven inleidingen en workshops. Deze vinden plaats aan de hand van beschikbare papers over o.m. vereisten te stellen aan een recovery plan, over bail-in en de positie van wederpartijen, over de bevoegdheid van de overheid tot onteigening en over de regels voor grensoverschrijdende groepen van banken.

De conferentie is mede mogelijk gemaakt door: Baker & McKenzie en het International Insolvency Institute.
 
Praktische informatie:
Tijd: donderdag 23 mei 2013, van 09.30 – 17.00 uur
Plaats: Kantoor Baker & McKenzie, Claude Debussylaan 54, 1082 MD Amsterdam
Toegang: voor leden NVRII € 300; niet-leden: € 400
Voertaal: Engels
Voor studenten of promotieonderzoekers die gemotiveerd kunnen aangeven in het onderwerp geïnteresseerd te zijn, zijn 2 vrijplaatsen gereserveerd.
Te behalen opleidingspunten: 4.

Klik HIER voor het programmaboekje van de conferentie.

Inschrijving is alleen mogelijk tot uiterlijk vrijdag 10 mei 2013 via het inschrijfformulier op de website: (http://www.nvrii.org/activiteiten/inschrijfformulier-activiteiten/).