Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht

Activiteiten

Hieronder vindt u de aankomende activiteiten van de NVRII. Klik op de activiteiten voor meer informatie. Vanwege facilitaire redenen is voor al onze activiteiten inschrijving verplicht. Inschrijving is alleen mogelijk via de aan de leden gezonden uitnodiging met link of via het secretariaat. In het laatste geval verzoeken wij u om het volgende te vermelden: de activiteit, naam, organisatie, functie, emailadres en telefoonnummer. 

Jaarvergadering - 9 november 2017 - Directors in the twilight zone

NVRII Jaarvergadering 2017: “Directors liability in the twilight zone”- 9 November 2017 (programma & locatie)

 
Op donderdag 9 november 2017 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) haar zevende jaarvergadering in Amsterdam.

Het onderwerp van deze vergadering zal zijn: “Directors liability in the twilight zone”.

Hieronder treft u meer informatie over het programma, de ledenvergadering en de locatie. De jaarvergadering wordt dit jaar gehost door De Brauw Blackstone WestbroekSPREKERS:

Prof. M. (Mieke) Olaerts – hoogleraar Vergelijkend en Nationaal Vennootschapsrecht aan de Universiteit Maastricht, tevens Vice-Academic Director van The Maastricht Institute for Comparative Law, Governance and Innovation Policies en of counsel bij DVDW Advocaten - zal de rol van dagvoorzitter vervullen tijdens deze jaarvergadering.  

Prof. M.L. (Loes) Lennarts – hoogleraar Vergelijkend Ondernemingsrecht aan de Universiteit Groningen en hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht (Molengraaff Instituut voor privaatrecht) - zal het onderwerp behandelen vanuit het Nederlandse perspectief.

S. (Stan) Brijs – partner bij NautaDutilh te Brussel en gespecialiseerd in Banking & Finance, Litigation & Arbitration, Verzekeringen & Aansprakelijkheid - zal het onderwerp behandelen vanuit het Belgische perspectief.

R. (Rolf) Leithaus – partner bij CMS te Keulen en gespecialiseerd in insolventierecht en herstructureringen - zal het onderwerp behandelen vanuit het Duitse perspectief.

P.J.M. (Peter) Declercq – partner bij Morrison & Foerster’s te Londen en gesprecialiseerd in distressed debt en herstructurering en insolventie - zal het onderwerp behandelen vanuit het Engelse perspectief.

 

PROGRAMMA:

 
14:30 - 15:00: Ontvangst
 
15:00 - 15:10: Opening dagvoorzitter: Inleiding artikel 18 van de richtlijn

15.10 - 16:00: Inleiding door alle preadviseurs: bestuurdersaansprakelijkheid in de “twilight zone” (preventieve herstructureringspraktijk) vanuit de eigen jurisdictie.         

16:00 - 16:20: Debat preadviseurs: risico’s bij het aangaan van nieuwe verplichtingen bij een herstructureringen en bij het aantrekken van nieuwe financiering tegen zekerheid
 
16:20: 16:40: pauze

16:40 - 17:00: Debat preadviseurs: bijzonder risico's bij selectieve betalingen

17.00 - 17:20: Debat preadviseurs: in hoeverre is er een algemene verplichting voor bestuurders om zelf het faillissement aan te vragen? Wat zijn de consequenties? In hoeverre zijn dergelijke regels belemmerend?

17:20 - 17:40: Debat preadviseurs: In hoeverre bestaat er (hoofdelijke) aansprakelijkheid voor bestuurders voor door de vennootschap te betalen belastingen en/of sociale verzekeringspremies?

17:40 - 18:00: Afsluiting preadviseurs: implementatieproblematiek van artikel 18 in de eigen jurisdictie. 

18:00 -18:15: Algemene Ledenvergadering

18:00 - 19:30: Drinks

 

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING

  1. Opening door de voorzitter;
  2. Mededelingen van het Bestuur;
  3. Goedkeuring Notulen Algemene Ledenvergadering NVRII 2016;
  4. Verslag kascommissie;
  5. Goedkeuring balans en staat van baten en lasten over 2016, alsmede het verlenen van decharge aan het bestuur;
  6. (Her)benoeming kascommissie 2017;
  7. Aftreden van bestuursleden: P.M. Veder (bestuurslid en voorzitter, M.J.E. Geradts (bestuurslid) en A.M. Verweij;
  8. (Her)benoeming bestuursleden: R.J. de Weijs als voorzitter,J. Berkenbosch (bestuurslid), A.J. Berends (bestuurslid), N.B Pannevis (bestuurslid), Vice-voorzitter (wordt nog bekend gemaakt);
  9. Rondvraag;
  10. Sluiting Algemene Ledenvergadering 2017.


PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum en tijd:
Donderdag 9 november 2017 vanaf 14:30 uur.

Locatie:
De Brauw Blackstone Westbroek

Claude Debussylaan 80

1082 MD Amsterdam


Voertaal:
Nederlands

Kosten:
NVRII-leden € 75; niet-leden € 125. Studenten en PhD-leden (niet tevens advocaat) hebben gratis toegang tot de bijeenkomst. Het bedrag is inclusief de concept-preadviezen die als PDF aan de deelnemers zullen worden verstuurd, en het daarna uit te geven digitale boek.

Registratie:
Om facilitaire redenen is inschrijving verplicht. Dit is mogelijk tot uiterlijk 8 november 2017. Inschrijven kan voor leden via Basenet. Hiervoor ontvangt u een aparte uitnodiging per e-mail. Niet-leden en studenten kunnen zich via het emailadres info@nvrii.nl aanmelden.Ik hoop u op 9 november te mogen begroeten!

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
 
Marjon Lok
Bestuurslid/Secretaris