Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht

Nieuws

Hieronder vindt u aankondigingen en berichten van de NVRII en haar zusterorganisaties, voor conferenties en cursussen op het gebied van rechtsvergelijkend en internationaal insolventierecht.

Save the date: 10 november 2016: NVRII jaarvergadering - Universele werking voor niet-EU insolventies?

Save the date: 10 november 2016
NVRII lustrumjaarvergadering - Universele werking voor niet-EU insolventies?

Beste leden,

Op 10 november 2016 zal de lustrumjaarvergadering van de NVRII plaatsvinden. De jaarvergadering zal dit jaar worden gehost door Jones Day. Het onderwerp van deze lustrumjaarvergadering zal zijn: “Universele werking voor niet-EU insolventies?".

Mede als gevolg van de aangekondigde Brexit is het van steeds groter belang welke gevolgen in Nederland worden toegekend aan insolventieprocedures die zijn geopend in niet-EU lidstaten. Dit is het onderwerp van het preadvies dat mr dr André J. Berends schreef voor onze lustrumbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zal – onder meer door André Berends – nader worden stilgestaan bij de vele interessante vragen die de doorwerking van niet-EU insolventies oproept.

Het belooft een interessante bijeenkomst te worden. Wij vragen u daarom de datum alvast in uw agenda te blokkeren.