Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht

Activiteiten

Hieronder vindt u de aankomende activiteiten van de NVRII. Klik op de activiteiten voor meer informatie. Vanwege facilitaire redenen is voor al onze activiteiten inschrijving verplicht. Inschrijving is alleen mogelijk via de aan de leden gezonden uitnodiging met link of via het secretariaat. In het laatste geval verzoeken wij u om het volgende te vermelden: de activiteit, naam, organisatie, functie, emailadres en telefoonnummer. 

NVRII-INSOL Europe Academic Forum Conferentie 14-15 april 2014

De Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) organiseert gezamenlijk met het Academic Forum van INSOL Europe in Leiden een tweedaagse conferentie op maandag 14 en dinsdag 15 april 2014. Het thema is: Teaching and Research in Comparative and International Insolvency Law. Een 20-tal sprekers delen ervaringen over het geven van onderwijs aan niet-Nederlandse studenten, advocaten of rechters en het verrichten van rechtsvergelijkend onderzoek. In fora en workshops wordt daarnaast gediscussieerd over grensoverschrijdende samenwerking tussen rechters, beroepsrichtlijnen voor curatoren en botsende belangen bij het redden van bedrijven in financiële nood of van banken. De buitenlandse sprekers zijn onder meer de professoren Paulus (Berlijn), Lynch Fannon (Cork), Van Dam (London), Vanmeenen (Antwerpen), Omar (Nottingham) en Madaus (Regensburg) en de rechters Vallender (Keulen), Richards (London) en Verougstreate (Brussel). Op maandag 14 april 16.00 spreekt prof. Bob Wessels in het Academiegebouw Leiden zijn afscheidsrede uit.

Praktische informatie:

Tijd: maandag 14 april 2014, van 13.00 tot 17.30 uur; dinsdag 15 april 2014, van 09.00 tot 16.00.
Plaats: Sterrewacht, Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW, Leiden.
Voertaal: Engels
Toegang: NVRII leden alsmede INSOL Europe Academic Forum leden € 150; INSOL Europe leden € 225; niet-leden: € 275. In het deelnamebedrag zit deelname aan het conferentiediner op maandagavond, een conferentielunch op dinsdag en koffie/thee inbegrepen.
Opleidingspunten: zes
Vrijplaatsen: Voor studenten of promotieonderzoekers die gemotiveerd kunnen aangeven in het onderwerp geïnteresseerd te zijn, zijn er vier vrijplaatsen gereserveerd.
Inschrijving: Om facilitaire redenen is inschrijving verplicht. Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 28 maart 2014 via het secretariaat: a.m.verweij@law.leidenuniv.nl, waarnaar ook verzoeken voor een vrijplaats kunnen worden gericht onder vermelding van ‘NVRII/IEAF conferentie april 2014’, naam, organisatie of onderwijsinstelling, functie, adres en telefoonnummer. U kunt zich ook aanmelden via het inschrijfformulier op de website; http://www.nvrii.org/activiteiten/inschrijfformulier-activiteiten/

Zie voor meer informatie de Conferentieflyer.

Sponsorlogo's 14-15 april 2014