Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht

Activiteiten

Hieronder vindt u de aankomende activiteiten van de NVRII. Klik op de activiteiten voor meer informatie. Vanwege facilitaire redenen is voor al onze activiteiten inschrijving verplicht. Inschrijving is alleen mogelijk via de aan de leden gezonden uitnodiging met link of via het secretariaat. In het laatste geval verzoeken wij u om het volgende te vermelden: de activiteit, naam, organisatie, functie, emailadres en telefoonnummer. 

NVRII Jaarvergadering 2013: Achterstelling

De Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) organiseert haar derde jaarvergadering op donderdag 21 november 2013 in Amsterdam. Drie pre-adviezen over contractuele en niet-contractuele achterstelling worden besproken, waarbij onder meer wordt ingegaan op de financieringsvrijheid van aandeelhouders onder de Flex-BV. Preadviezen worden verzorgd door mr. R.J. Abendroth, mr. R. Fransis (advocaat te Brussel), die binnenkort promoveert aan de KULeuven op een rechtsvergelijkend proefschrift getiteld ‘Achterstelling van schuldvorderingen in het insolventierecht’, en dr. mr. R.J. de Weijs, advocaat te Amsterdam en docent/onderzoeker aan de UvA. De vergadering wordt voorgezeten door mr. A. van Hees, advocaat te Amsterdam.

Praktische informatie:
Tijd: donderdag 21 november 2013, van 13.00 tot 17.30 uur.
Plaats: Hoofdkantoor ABN AMRO, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam
Voertaal: Nederlands
Toegang: leden NVRII € 35; niet-leden: € 50. 
Voor studenten of promotieonderzoekers die gemotiveerd kunnen aangeven in het onderwerp geïnteresseerd te zijn, zijn vier vrijplaatsen gereserveerd.
Te behalen opleidingspunten: 3. 

Om facilitaire redenen is inschrijving verplicht. Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 15 november via het secretariaat: a.m.verweij@law.leidenuniv.nl, waarnaar ook verzoeken voor een vrijplaats kunnen worden gericht onder vermelding van ‘NVRII Jaarvergadering 2013’, naam, organisatie, functie, adres en telefoonnummer. U kunt zich ook aanmelden via het inschrijfformulier op de website (http://www.nvrii.org/activiteiten/inschrijfformulier-activiteiten/).