Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht

Activiteiten

Hieronder vindt u de aankomende activiteiten van de NVRII. Klik op de activiteiten voor meer informatie. Vanwege facilitaire redenen is voor al onze activiteiten inschrijving verplicht. Inschrijving is alleen mogelijk via de aan de leden gezonden uitnodiging met link of via het secretariaat. In het laatste geval verzoeken wij u om het volgende te vermelden: de activiteit, naam, organisatie, functie, emailadres en telefoonnummer. 

NVRII Jaarvergadering 2014: Bank Recovery and Resolution Directive & Single Resolution Mechanism

De Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) organiseert haar vierde jaarvergadering op donderdag 6 november 2014 in Amsterdam. Centraal staan preadviezen over kernonderdelen van de richtlijn voor herstel- en afwikkeling van banken (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) en het Europees Toezichtsmechanisme (Single Resolution Mechanism, SRM). Preadviezers en sprekers zijn Emiliano Tornese, European Corporate Governance Institute (ECGI) & EU official European Commission, Saskia Nuyten, Senior Associate Nauta Dutilh, Amsterdam, prof. Bart Joosen, CMS Derks Star Busmann, Amsterdam; professor Prudentieel Toezichtrecht, Universiteit van Amsterdam en Patrick Clancy, partner Shearman & Sterling LLP, London. De vergadering wordt voorgezeten door prof. Matthias Haentjens, professor Financieel Recht, Hazelhoff Centre for Financial Law, Leiden Law School.

Praktische informatie:

Tijd: Thursday 6 November 14.00-17.30

Locatie: Kantoor De Brauw Blackstone Westbroek, Claude Debussylaan 80, 1082 MD Amsterdam

Voertaal: Engels

Kosten: NVRII leden € 150; VvFR leden € 175; niet-leden € 225. Het bedrag is inclusief het ontvangen vóór 6 november ontvangen van concept-preadviezen en het daarna uit te geven boek.

Voor studenten of promotieonderzoekers die gemotiveerd kunnen aangeven in het onderwerp geïnteresseerd te zijn, zijn vier vrijplaatsen gereserveerd.

Opleidingspunten: 3

Om facilitaire redenen is inschrijving verplicht.  Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 22 oktober via het secretariaat: a.m.verweij@law.leidenuniv.nl, waarnaar ook verzoeken voor een vrijplaats kunnen worden gericht onder vermelding van ‘NVRII Jaarvergadering 2014’, naam, organisatie, functie, adres en telefoonnummer. U kunt zich ook aanmelden via het inschrijfformulier op de website (http://www.nvrii.org/activiteiten/inschrijfformulier-activiteiten/).

Hier vindt u de presentaties van de NVRII Jaarvergadering 2014.