Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht

Activiteiten

Hieronder vindt u de aankomende activiteiten van de NVRII. Klik op de activiteiten voor meer informatie. Vanwege facilitaire redenen is voor al onze activiteiten inschrijving verplicht. Inschrijving is alleen mogelijk via de aan de leden gezonden uitnodiging met link of via het secretariaat. In het laatste geval verzoeken wij u om het volgende te vermelden: de activiteit, naam, organisatie, functie, emailadres en telefoonnummer. 

NVRII Workshop EC Recommendation on a new approach to business failure and insolvency 4 Juni 2014

De Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) organiseert op woensdag 4 juni 2014 een workshop met als thema de op 12 maart 2014 door de Europese Commissie gepubliceerde aanbeveling 'inzake een nieuwe aanpak van faillissement en insolventie' ('on a new approach to business failure and insolvency'). Gedurende deze workshop zullen de achtergrond en kernpunten van de aanbeveling worden besproken samen met een overzicht van de preventieve insolventieprocedures in de Europese lidstaten op basis van de bevindingen van een recent verschenen studie van INSOL Europe. Sprekers zijn Mihaela Carpus-Carcea, Legislative officer DG Justice European Commission; Robert van Galen, partner NautaDutilh Amsterdam, Deputy President INSOL Europe and bestuurslid NVRII; Lucas Kortmann, partner RESOR Amsterdam en Ilona Wolffram-van Doorn, Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Praktische informatie:

Tijd: Woensdag 4 Juni 2014, van 14.30 tot 17.15
Plaats: Kantoor NautaDutilh Amsterdam, Strawinskylaan 1999, 1077 XV Amsterdam
Voertaal: Engels
Toegang: NVRII leden € 100; niet-leden € 125.
Opleidingspunten: 2
Vrijplaatsen: Voor studenten of promotieonderzoekers die gemotiveerd kunnen aangeven in het onderwerp geïnteresseerd te zijn, zijn er vier vrijplaatsen gereserveerd.
Registratie: Om facilitaire redenen is inschrijving verplicht. Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 31 mei 2014 via het secretariaat: a.m.verweij@law.leidenuniv.nl, waarnaar ook verzoeken voor een vrijplaats kunnen worden gericht onder vermelding van ‘NVRII workshop juni 2014’, naam, organisatie of onderwijsinstelling, functie, adres en telefoonnummer. U kunt zich ook aanmelden via het inschrijfformulier op de website; http://www.nvrii.org/activiteiten/inschrijfformulier-activiteiten/

Hier kunt u de presentaties van de sprekers alsmede het verslag van de bijeenkomst vinden.