Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht

Activiteiten

Hieronder vindt u de aankomende activiteiten van de NVRII. Klik op de activiteiten voor meer informatie. Vanwege facilitaire redenen is voor al onze activiteiten inschrijving verplicht. Inschrijving is alleen mogelijk via de aan de leden gezonden uitnodiging met link of via het secretariaat. In het laatste geval verzoeken wij u om het volgende te vermelden: de activiteit, naam, organisatie, functie, emailadres en telefoonnummer. 

May 18, 2015: NVRII/NACILL: ARILS-CSECL-ACLE Seminar. Revision of Chapter 11 vs. Revision of the Dutch Bankruptcy Act

 

 

DUTCH:

 

Seminar Herziening van US Chapter 11 vs. Herziening Nederlandse Faillissementsrecht

 

Maandag 18 mei 2015, 15:00 - 17:30 uur

Doelenzaal, Universiteitsbibliotheek, Singel 425, Amsterdam

 

Na 30 jaar de Amerikaanse economie gediend te hebben, wordt US Chapter 11 grondig herzien. Tegelijkertijd wordt in Nederland en andere landen de wetgeving inzake reorganisatie herschreven, veelal met Chapter 11 als voorbeeld.

 

Tijdens dit seminar wordt het recente Rapport (December 2014) van the American Bankruptcy Institute inzake hervorming van Chapter 11 vergeleken met ontwikkelingen in Nederland, met name WCO II.

 

Sprekers zijn:

 

 

 

 

 

Belangstellenden zijn vanaf 15:00 uur van harte welkom in de Doelenzaal. De voertaal is Engels.

 

De toegang is gratis.

 

Graag aanmelden via r.j.deweijs@uva.nl

 

 

ENGLISH:

 

Seminar Revision of Chapter 11 vs. Revision of the Dutch Bankruptcy Act

 

Monday, May 18, 2015,  3 PM – 5.30 PM

Doelenzaal, University library, Singel 425, Amsterdam

 

The American Chapter 11 reorganisation procedure is up for revision after having served the US economy for over 30 years. At the same time, the Netherlands and many other countries are looking at Chapter 11 as an example for revising their rules on reorganisation.

 

During this conference, the recent (December 2014) Report by the American Bankruptcy Institute on the reform of Chapter 11 will be discussed and compared with current proposals for revision of the Dutch Bankruptcy Act.

 

Presentations will be held by:

 

 

 

 

 

You are most welcome to join us at this Seminar which will start at 15:00 PM in Doelenzaal, University library, Amsterdam. Presentations will be in English.

Entrance is free.

 

Please register by sending an e-mail to: r.j.deweijs@uva.nl

 

 

 

We hope to see you there!