Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht

Activiteiten

Hieronder vindt u de aankomende activiteiten van de NVRII. Klik op de activiteiten voor meer informatie. Vanwege facilitaire redenen is voor al onze activiteiten inschrijving verplicht. Inschrijving is alleen mogelijk via de aan de leden gezonden uitnodiging met link of via het secretariaat. In het laatste geval verzoeken wij u om het volgende te vermelden: de activiteit, naam, organisatie, functie, emailadres en telefoonnummer. 

NVRII Jaarvergadering 2012

Op donderdag 8 november 2012, van 13.00 – 17.30, vindt de tweede jaarvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII). Tijdens het wetenschappelijk gedeelte staat het thema “Corporate Rescue” centraal. In preadviezen wordt ingegaan op voorstellen voor een European Rescue Plan en de vanaf 1 maart 2012 in Duitsland ingevoerde vernieuwingen tot verbetering van de mogelijkheden van “company rescue” (Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen). De preadviezen worden verzorgd door mr. Robert van Galen (Nauta Dutilh, Amsterdam, bestuurslid NVRII) en Dr. Stephan Madaus, Universiteit van Regensburg, in 2010 gepromoveerd op een rechtsvergelijkende studie “Der Insolvenzplan”.

Praktische informatie:
Tijd: donderdag 8 november 2012, van 13.00 tot 17.30 uur
Plaats: Kantoor Houthoff Buruma, Gustav Mahlerplein 50, 1082 MA Amsterdam
Voertaal: Engels
Toegang: voor leden NVRII € 50; niet-leden: € 150.
Voor studenten of promotieonderzoekers die gemotiveerd kunnen aangeven in het onderwerp geïnteresseerd te zijn, zijn zes vrijplaatsen gereserveerd.
Te behalen opleidingspunten: 3.

Om facilitaire redenen is inschrijving verplicht. Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 2 november 2012 via het secretariaat: a.m.verweij@law.leidenuniv.nl, waarnaar ook verzoeken voor een vrijplaats kunnen worden gericht onder vermelding van ‘NVRII Jaarvergadering 2012’, naam, organisatie, functie, adres en telefoonnummer. U kunt zich ook aanmelden via het inschrijfformulier op de website (http://www.nvrii.org/activiteiten/inschrijfformulier-activiteiten/).