Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht

Huishoudelijke vergadering

Hier treft u aan:

- de notulen voor de jaarvergadering 2014;

- de agenda voor de jaarvergadering 2015.