Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht

Samenstelling bestuur

Na de jaarvergadering van 9 november 2017, is het bestuur van de NVRII als volgt samengesteld: