Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht

Lid worden

NVRII kent leden en begunstigers. Een lidmaatschap voor een student of een PhD- researcher kent NVRII niet. Het bestuur streeft ernaar om gemotiveerde researchers of studenten kosteloos aan activiteiten van NVRII te laten deelnemen. Een tegenprestatie kan zijn het verzoek aan de PhD researcher of de student om van een bijeenkomst een verslag te maken dat op de site zal worden gepubliceerd.

Vijf redenen om lid te worden van NVRII

Contributie Leden

Voor het jaar 2014 is de contributie vastgesteld op € 35,-. Er is geen korting wanneer u in de loop van het jaar lid wordt. Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.

Begunstigers (donateurs)

NVRII kent ook donateurs, dat zijn zij, die door het bestuur als begunstiger zijn toegelaten. Begunstiger dragen de activiteiten van NVRII een warm hart toe. Een begunstiger betaalt per jaar € 25, -, heeft het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Begunstigers hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.