Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht

Veelgestelde vragen lidmaatschap

Hier vindt u de meestgestelde vragen over het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht.

Hoe hoog is de contributie?

Voor het jaar 2012 is de contributie vastgesteld op € 35,-. Er is geen korting wanneer u in de loop van het jaar lid wordt.

Ik verander van werkgever, en nu..?

Het lidmaatschap van NVRII is persoonlijk. Indien u van baan verandert, bent u nog steeds lid van NVRII en bent u verplicht uw nieuwe gegevens op de site aan te brengen dan wel door te geven aan het secretariaat (info@nvrii.org).

U kunt er ook voor kiezen om uw lidmaatschap te beëindigen. Dat kan tot een maand voorafgaand aan het aflopen van het jaar van lidmaatschap, dus tot 30 november van enig jaar. Doet u dat niet, dan bent voor het jaar daarop nog steeds lid van NVRII. U kunt uw lidmaatschap pas beëindigen indien al uw contributie is voldaan.

Is er een bedrijfs- of kantoorlidmaatschap?

Leden van NVRII zijn dat op persoonlijke titel lid. Uiteraard kan het lidmaatschap door de werkgever worden voldaan maar het lid blijft verantwoordelijk voor de betaling van de contributie.

Wanneer kan ik het lidmaatschap opzeggen?

U kunt tot 30 november van een jaar het lidmaatschap opzeggen. Doet u dat niet, dan bent voor het jaar daarop nog steeds lid van NVRII. U kunt uw lidmaatschap pas beëindigen indien al uw contributie is voldaan.